Ocena satysfakcji studenta
08 czerwca 2022

Szanowni Studenci Politechniki Bydgoskiej,

wzorem lat ubiegłych, władze uczelni chcą dowiedzieć się, jak postrzegacie działania władz Politechniki/Wydziałów, rozwój infrastruktury uczelni, działanie biblioteki, domów studenta itd.
Na podstawie Waszych odpowiedzi podejmowane są działania w zakresie usprawnienia funkcjonowania poszczególnych jednostek uczelni, poprawy infrastruktury technicznej uczelni, a także otoczenia uczelni.  

W związku z powyższym, prosimy o wypełnienie anonimowej Oceny satysfakcji studenta. Link do ankiety.

Ankieta oceny dotyczy sześciu obszarów z zakresu:

  • uczelni
  • wydziału
  • dziekanatu
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu / Studium Języków Obcych
  • biblioteki
  • domów studenta

i jedno pytanie jest pytaniem otwartym. Wypełnienie ankiety nie zajmuje więcej niż 5 minut.

Ankieta jest aktywna do 10 lipca 2022 r.