Ocena zajęć dydaktycznych. Ankieta
02 luty 2022

Studenci Politechniki Bydgoskiej!

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Ankiety można wypełnić poprzez stronę USOSweb (zakładka: Dla studentów i pole Ankiety) lub poprzez  aplikację Mobilny USOS PBŚ na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Kilka podstawowych informacji dotyczących ankiety:

  • ankiety są przypisane każdemu przedmiotowi, a także każdej formie tego przedmiotu (np. wykład, laboratorium, projekt)
  • ankiety są otwarte do 6 marca 2022 roku
  • pracownik PBŚ może zapoznać się z wynikami ankiety dopiero od 7 marca 202r r., czyli już w trakcie trwania semestru letniego
  • ankieta jest anonimowa

​​​​​​​Co widzi pracownik PBŚ po 7 marca 2022 r., którego zajęcia zostały ocenione? Pracownik widzi dla każdego przedmiotu (każdej formy tego przedmiotu), który prowadził jedynie uśrednione oceny, które zostały wpisane dla każdego z sześciu kryteriów osobno. Ponadto widzi także zebrane komentarze.

Wyniki ankiet oraz komentarze pozwalają na podejmowanie działań przez władze Politechniki oraz władze Wydziałów w kierunku poprawy jakości kształcenia.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ankietyzacji prosimy przesyłać je na adres: pelnomocnik.jkie@pbs.edu.pl.

Uczelniany Zespół ds. Jakości i Ewaluacji Kształcenia
Politechnika Bydgoska