PL

EN

Odbiór dyplomów
03 marca 2023

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy do 31 sierpnia 2022 r. odbierają dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w centralnym dziekanacie (bud. J p.J101/102).

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy po 1 września 2022 r. odbierają dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w Biurze Personalizacji Dokumentów, które mieści się w budynku Regionalnego Centrum  Innowacyjności PBŚ przy Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, parter, pokój A8. 

Odbiór dokumentów w Biurze Personalizacji Dokumentów jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 oraz w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024  w następujące soboty w godz. 9.00-13.00:

  • 16.03.2024 r.
  • 20.04.2024 r. 
  • 25.05.2024 r. 
  • 29.06.2024 r. 
  • 07.09.2024 r. 

Kontakt  do Biura Personalizacji Dokumentów:

Informacja o przygotowaniu ww. dokumentów oraz możliwości ich odebrania widoczna będzie w systemie USOSweb po zalogowaniu się na indywidualne konto.

Przed przyjściem należy sprawdzić czy wszystkie punkty obiegówki dostępnej w USOSweb zostały rozliczone.
Przy odbiorze dokumentów należy okazać dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.