Odbiór dyplomów
13 października 2022

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy do 31 sierpnia 2022 r. odbierają dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w dziekanacie na swoim macierzystym Wydziale.

Godziny otwarcia dziekanatów są dostępne na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy po 1 września 2022 r. odbierają dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w Biurze Personalizacji Dokumentów, które mieści się w budynku Regionalnego Centrum  Innowacyjności PBŚ przy Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, parter, pokój A8. 

Odbiór dokumentów w Biurze Personalizacji Dokumentów jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023  w następujące soboty w godz. 8.00-13.00:

  • 22.10.2022 r.
  • 19.11.2022 r.
  • 10.12.2022 r. 
  • 28.01.2023 r.
  • 04.02.2023 r.
  • 18.02.2023 r.

Kontakt  do Biura Personalizacji Dokumentów:

Informacja o przygotowaniu ww. dokumentów oraz możliwości ich odebrania widoczna będzie w systemie USOSweb po zalogowaniu się na indywidualne konto.

Przed przyjściem należy sprawdzić czy wszystkie punkty obiegówki dostępnej w USOSweb zostały rozliczone.
Przy odbiorze dokumentów należy okazać dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.