Pakiet na start! - Lista studentów uprawnionych do otrzymania pakietu na start w roku akademickim 2021/2022
29 października 2021

Na podstawie Zarządzenia nr Z.5.2021.2022 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania pakietu na start dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w roku akademickim 2021/2022.