PL

EN

Podsumowanie drugiej tury składania wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta - ważne informacje
29 sierpnia 2023

Informujemy, że zakończyliśmy drugą turę przyznawania miejsc w Domach Studenta. 

Przyjęliśmy do rozpatrzenia 307 wniosków, w tym: 
- o przyznanie pokoju 1-osobowego: 233 
- o przyznanie miejsca w pokoju 2-osobowym: 74 

Po analizie wniosków pula pokoi 1-osobowych została powiększona z planowanych 62 do 102 (tj. 48 w F1 i 54 w F2).  

W związku z większą liczbą wniosków o pokój 1-osobowy w stosunku do limitu miejsc, utworzono ranking wnioskodawców na podstawie odległości miejsca zamieszkania od Uczelni. Minimalna liczba km zapewniająca otrzymanie pokoju 1-osobowego w drugiej turze to 100. Osoby, których odległość wynosiła mniej niż 100 km otrzymały decyzję o nieprzyznaniu pokoju 1-osobowego lub decyzję o przyznaniu miejsca w pokoju 2-osobowym (o ile wskazały również pokój 2-osobowy w koszyku preferencji wniosku).
Miejsce w pokoju 2-osobowym otrzymały wszystkie osoby, dla których takie miejsce było na pierwszym miejscu w koszyku preferencji.
Z decyzją w sprawie zakwaterowania można zapoznać się przy złożonym wniosku o akademik po zalogowaniu do USOSweb.

1 września rozpocznie się trzecia tura składania wniosków, która potrwa do 27 września.  Trzecią turę rozpoczniemy z limitem 10 miejsc w pokojach 1-osobowych, 27 miejsc w pokojach 2-osobowych. 
Po analizie wszystkich wniosków złożonych w trzeciej turze, w sytuacji gdy nie wszystkie pokoje 2-osobowe zostaną zajęte, zostaną one przekształcone i powiększą pulę pokoi 1-osobowych. Docelowa liczba pokoi danego rodzaju (1- i 2-osobowych) będzie zatem ustalona dopiero po zebraniu wszystkich wniosków w trzeciej turze.

Osoby, które otrzymały decyzję negatywną w drugiej turze mają możliwość ponownego złożenia wniosku w turze trzeciej. Sugerujemy wskazanie we wniosku w koszyku preferencji pokoju 1-osobowego oraz 2-osobowego. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo pozostania bez zakwaterowania.
Osoby, które otrzymały decyzję na pokój 2-osobowy również mogą złożyć ponowny wniosek w trzeciej turze, pod warunkiem rezygnacji z przyznanego miejsca w turze drugiej. Rezygnację składa się w USOSweb przy wniosku o akademik.