Politechnika Bydgoska z Kategorią A
15 czerwca 2022

Politechnika Bydgoska obchodzi swoje Święto. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu podsumowano ostatni rok działalności Uczelni. Sukcesem dla Politechniki ma zakończyć się proces ewaluacji, o czym poinformował podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki. 

Dobiegający końca proces ewaluacji, czyli oceny działalności naukowej uczelni wyższych, obejmuje okres ostatnich 5 lat. Dla wielu z dyscyplin naukowych Politechniki Bydgoskiej zakończy się awansem i wyższą kategorią przyznaną przez Komisję Ewaluacji Nauki.

- Zootechnika i rybactwo otrzyma wysoką kategorię A. Ostatni rok dla bydgoskiej Uczelni był czasem dynamicznego rozwoju i pokazał, że przekształcenie w Politechnikę było dobrą decyzją, czego serdecznie gratuluję całej społeczności akademickiej – mówił dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki. 

Kategorię A otrzymują dyscypliny z najwyższą jakością prowadzonych badań. Im wyższa kategoria, tym większe uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. 

Działalność Politechniki podsumował w swoim wystąpieniu Rektor, podkreślając, że to ludzie są największym kapitałem Uczelni.

To ludzie Politechniki, nasi studenci i doktoranci są jej najlepszą wizytówką. Są wśród nich laureaci stypendiów oraz nagród Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, laureaci międzynarodowych konkursów, sportowcy, mistrzowie Polski. Rozwój Uczelni nie byłby możliwy bez Nauczycieli i Naukowców. Wraz ze zmianą marki i powstaniem Politechniki, stawiamy sobie ambitne cele naukowo-badawcze. Nie byłoby rozwoju PBŚ bez osób zaangażowanych w inwestycje infrastrukturalne i rozbudowę naszego kampusu. Jako ludzie Politechniki nie zapominamy, że jesteśmy z Bydgoszczy i dla Bydgoszczy. Bierzemy odpowiedzialność za rozwój akademicki tego miasta, wzmacnianie potencjału społecznego i gospodarczego. To dzięki ludziom tworzącym tę wspólnotę akademicką, największa uczelnia techniczna w regionie rozwija się. Przekształcenie w Politechnikę dodało nam jeszcze większej motywacji do dalszej pracy - mówił prof. Marek Adamski, Rektor PBŚ.

Obchody Święta Politechniki były także okazją do wręczenia awansów naukowych pracownikom Uczelni. Stopień doktora otrzymało 13 osób, stopień naukowy doktora habilitowanego 9 osób, zaś tytuł profesora 3 naukowców PBŚ. Nagrody i wyróżnienia wręczono także studentom za sukcesy naukowe, sportowe oraz zaangażowanie w rozwój Uczelni.