Politechnika Bydgoska z kategorią A!
06 luty 2023

6 lutego 2023 zakończył się proces oceny ewaluacyjnej osiągnięć naukowych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Ostatnią decyzją Ministra Edukacji i Nauki dyscyplina nauki chemiczne otrzymała kategorię naukową A.

Podsumowując, proces obejmował 10 dyscyplin: trzy z nich otrzymały kategorię naukową A (nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo), a siedem B+.

Serdecznie gratulujemy.