PL

EN

Politechnika Dialogu - edycja II
08 lutego 2024

8 lutego odbyła się II konferencja PolitechnikaDialogu poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Była to okazja do dialogu kilku środowisk: przedstawicieli środowiska oświatowego, pedagogów, lekarzy, psychologów i nauczycieli akademickich. Rozmawialiśmy m.in. o interwencji w kryzysie psychicznym, o uzależnieniach, o śnie nastolatka, a także o hejcie rówieśniczym i problemach związanych z tranzycją.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na to wydarzenie wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pedagogom z całej Polski. Szczególnie gratulujemy wyróżnionym szkołom, które w ostatnim roku współpracowały z naszą uczelnią w ramach tworzenia w swoich jednostkach klas politechnicznych:

Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy - najlepsza marka w mieście

Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy

Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu

Specjalne podziękowania otrzymały też szkoły, w których funkcjonują tzw. Branżowe Centra Umiejętności:

Zespół Szkół CKR w Bielicach

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

ZSCKR w Studzieńcu

Oprócz części plenarnej nasi uczestnicy mogli skorzystać również z warsztatów tematycznych oraz z zapoznać się z najnowszymi nowinkami technologicznymi z obszaru edukacji w ramach strefy firm Novum at Schola.