POLITECHNIKA DIALOGU - porozmawiajmy o przyszłości edukacji
17 października 2022

Z NAUCZYCIELAMI O NAUCZYCIELACH I PRZYSZŁOŚCI EDUKACJI - SPECJALNA KONFERENCJA NA POLITECHNICE BYDGOSKIEJ

Dyskusja o wyzwaniach stojących przed współczesną edukacją, spotkania z przedstawicielami biznesu, prezentacja nowoczesnych pomocy dydaktycznych i rozwiązań wspierających pracę w szkole – to tylko niektóre z elementów programu konferencji dedykowanej nauczycielom szkół ponadpodstawowych z regionu, która odbędzie się 24 listopada 2022 roku. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Politechnika Bydgoska.

Organizatorzy konferencji „Politechnika dialogu – porozmawiajmy o przyszłości edukacji” przygotowali cykl prelekcji dla nauczycieli z zakresu psychologii, coachingu, teorii edukacji czy innowacji w dydaktyce. Konferencji towarzyszyć będzie ekspozycja NOVUM AT SCHOLA przygotowana przez firmy oferujące pomoce dydaktyczne, nowe technologie wspierające kształcenie uczniów, pracę w oświacie i funkcjonowanie współczesnej szkoły. W strefie dobrych praktyk zaprezentują się natomiast przedsiębiorstwa otwarte na współpracę związaną z organizacją praktyk zawodowych dla uczniów szkól średnich w regionie.  Nauczyciele poznają także ofertę edukacyjną Politechniki Bydgoskiej i możliwości współpracy z poszczególnymi wydziałami i jednostkami uczelni.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na zgłoszenia uczestnictwa czekamy do 18.11.2022 r. Aby się zarejestrować należy kliknąć TUTAJ.

ZAPROSZENIE i PROGRAM

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

8:00-9:00 Przyjazd i rejestracja uczestników konferencji

MIEJSCE: Aula Auditorium Novum, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz 

 

 Konferencja– część plenarna „Porozmawiajmy o przyszłości edukacji”
(Aula Auditorium Novum)

9:00 – 9:05 Rozpoczęcie sesji plenarnej, dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ

9:05 – 9:10 Otwarcie konferencji, prof. dr hab. inż. Marek Adamski - Rektor

9:10 – 9:15 Wystąpienia zaproszonych gości 

9:15 – 9:20 O możliwościach współpracy z PBŚ – klasy politechniczne na horyzoncie, dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ -  Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich

9:20 – 9:35 Pola i granice coachingu w nowoczesnej edukacji, dr n. społecznych Łukasz Brzeziński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

9:35 – 9:50 Postawa coachingowa nauczyciela, postawą budującą atmosferę zaufania i dialogu w szkole, Beata Hanuszek, Spółdzielnia Trenerska

9:50 – 10:05 Wykorzystanie gier w realizacji zajęć dydaktycznychWojciech Grzybowski i Krzysztof Kondracki, Alegra Twórczy Rozwój

10:05 – 10:25 Przerwa

10:25 – 10:45 Konstruktywizm w procesie edukacji. Między postulatem a rzeczywistością klasy szkolnej, dr Robert Sarnecki, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Zakład Dydaktyki Ogólnej

10:45 – 11:05 Nie wystarczy robić coś dobrze, otoczenie musi o tym wiedzieć, czyli techniki promocji szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach, Magdalena Popielewska, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

11:05 – 11:25 Jak dziś zrozumieć nastolatka? Marta Miciuta -Tomaszewska, Psycholog dziecięcy

11:25 – 11:45 Rola biznesu i systemu edukacji w kształtowaniu przyszłych inżynierów, Krzysztof Szweda, Dyrektor Centrum Technologicznego  Bydgoszczy i Dyrektor Centrum Projektowania i Integracji Sieci IP i Optycznych NOKIA

11:45– 12:00 Nagrody i wyróżnienia, Podsumowanie części plenarnej: dr hab. inż. M. Gotowska, prof. PBŚ -  Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich

 „Novum at schola”

MIEJSCE: Budynek A (główny) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

12:00-14:00 Ekspozycja „Novum at schola” – wydawnictwa oświatowe, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, inicjatywy edukacyjne, zajęcia pokazowe, strategiczne działy Politechniki Bydgoskiej, spotkania i poczęstunek (Budynek A)

12:00-14:00 Strefa dobrych praktyk – spotkania z rekomendowanymi przez PBŚ praktykodawcami z różnych dziedzin  (Budynek A)

12:00-14:00 Warsztaty dla uczestników konferencji 

12:05-13:00 Rozegraj dobrą lekcję, Alegra Twórczy Rozwój,  Wojciech Grzybowski i Krzysztof Kondracki (Budynek A - Aula 5)

12:05-12:35 Nauczanie zintegrowane na każdym etapie nauki – slogan czy rzeczywistość, Studium Języków Obcych (Budynek A, Aula 6)

12:40-13:10 Burza mózgów na każdą pogodę, Studium Języków Obcych (Budynek A, Aula 6)

13:15-13:45 Wystąpienia publiczne, Studium Języków Obcych (Budynek A, Aula 6)

13:15-14:00 AKTIN, Nowy wymiar edukacji w Twojej szkole – wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe. Warsztaty z wykorzystaniem gogli VR - limit osób: 24 (Budynek A - Aula 5)

 

 

Zwiedzanie Wydziałów (Kampus PBŚ)

tura I: 14:00-15:00    tura II: 15:00-16:00

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Kampus PBŚ)

Wydział Inżynierii Mechanicznej (Kampus PBŚ)

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki (Kampus PBŚ)

Wydział Sztuk Projektowych (Kampus PBŚ)

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii (Kampus PBŚ)

Wydział Zarządzania (Budynek A - Aula 5)

 

Zwiedzanie Wydziałów (Śródmieście)

Busy: I tura: 13:55 – zbiórka i wyjazd   II tura: 14:55 – zbiórka i wyjazd

Dojazd we własnym zakresie (wjazdówki na parking będa do odbioru na recepcji konferencji, w bud. Auditorium Novum)

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz (udostępniony parking wydziału)

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz (udostępniony parking wydziału)