Prace dyplomowe tylko w wersji elektronicznej
01 czerwca 2023

Informujemy, że od 10 maja 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr Z.114.2022.2023 prace dyplomowe oraz oświadczenia będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych.

W związku z tym studenci nie składają już prac dyplomowych w wersji papierowej.

Szczegóły dostępne są  w systemie USOSweb oraz APD.