Rusza Centralny Dziekanat
02 stycznia 2023

Od 9 stycznia 2023 roku wszystkie sprawy studenckie będziecie mogli załatwić w CENTRALNYM DZIEKANACIE, który został przygotowany w nowym budynku dydaktycznym na terenie Kampusu przy ul. Kaliskiego 7 w Fordonie.

Centralny Dziekanat to Centrum Obsługi Studentów, znajdujące się na I piętrze nowego budynku oraz 3 samodzielne Biura, w których można będzie załatwić sprawy związane z procesem dyplomowania, z procesem przyznawania stypendiów oraz procesem praktyk studenckich.

Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe Dziekanaty Wydziałowe przestaną funkcjonować, z wyjątkiem 2 jednostek: WHiBZ oraz WTiICH, dla których pozostaną tzw. punkty informacyjne dla studenta, gdzie będziecie mogli uzyskać podstawowe informacje i ewentualnie przekazać dokumenty do procedowania w Centralnym Dziekanacie. Pozostałe sprawy będziecie załatwiać w Centralnym Dziekanacie w Fordonie.

Pamiętajcie, że nadal na Wydziałach pozostają do Waszej dyspozycji Prodziekani ds. dydaktycznych i studenckich oraz Pełnomocnicy ds. praktyk studenckich.

O szczegółach będziecie mogli przeczytać i usłyszeć w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej, a niektóre informacje będziemy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej.

Mamy nadzieję, że przyjmiecie naszą nową propozycję z pozytywnym nastawieniem i akceptacją, nawet jeśli na początku pewne działania trzeba będzie zmienić lub poprawić.