Ruszył nabór wniosków - OPUS 26 + LAP/Weawe oraz SONATA 19
18 września 2023
OPUS 26 + LAP/Weave

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań podstawowych.
Konkurs obejmuje dwa typy wniosków:
1. Wniosek OPUS:

  • bez udziału partnerów zagranicznych,
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave.

2. Wniosek OPUS LAP:

  • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych,
  • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania,
  • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus26

Informacji na temat konkursu udziela Centrum Nauki - Sekcja Pozyskiwania Projektów - tel. 52 374 92 96, e-mail: nauka@pbs.edu.pl


SONATA 19

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2016 – 31.12.2021). Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe. W konkursie będą finansowane projekty trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół realizujący może mieć w składzie dodatkowych wykonawców, w tym studentów, doktorantów oraz post-doców wybranych w otwartych konkursach.


Szczegółowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata19 

Informacji na temat konkursu udziela Centrum Nauki - Sekcja Pozyskiwania Projektów - tel. 52 374 94 85, e-mail: nauka@pbs.edu.pl

Wnioski w konkursach OPUS 26 + LAP/Weave i SONATA 19 należy złożyć przez system OSF do 15 grudnia 2023 r. do godz. 16.00.