Seminarium naukowo-techniczne: „Nieruchomość w realiach zmieniających się przepisów”
22 maja 2023

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy zapraszają do udziału w seminarium naukowo-technicznym nt. Nieruchomość w realiach zmieniających się przepisów.

W trakcie seminarium omówione będą wybrane aspekty zarządzania infrastrukturą miejską i pozamiejską, które wiążą się z rozgraniczeniem nieruchomości, zmianą wartości gruntów oraz sieciami uzbrojenia terenu. Seminarium skierowane jest do studentów Politechniki Bydgoskiej, uczniów szkół średnich oraz praktyków, których zainteresowania oraz działalność zawodowa obejmują powyższą tematykę. Udział w seminarium jest bezpłatny.

MiejscePolitechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich, ul.Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek Auditorium Novum, aula B

Data: 25 maja 2023 r.

Godzina: 9.00

PROGRAM