Składanie dokumentów. Rekrutacja na studia
20 września 2022

Studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia - do 22 września 2022 r.

Studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia - do 23 września 2022 r. 
 

Złóż lub prześlij komplet dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego PBŚ. Wszystkich kandydatów obok rejestracji internetowej obowiązuje złożenie na uczelni kompletu dokumentów przed klasyfikacją. 

Dokumenty należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym PBŚ w Bydgoszczy Al. prof. S. Kaliskiego 7 (budynek Auditorium Novum) w dniach:

  • 16-23.09.2022 r., 9.00-15.00 
  • 17.09.2022 r., 9.00-12.00 (sobota) 

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną drogą pocztową lub kurierem.

Kontakt do pracowników Punktu Rekrutacyjnego: 52 340 88 25; 52 340 88 20, rekrutacja@pbs.edu.pl.