PL

EN

Społeczna odpowiedzialność nauki II - nabór wniosków
13 maja 2024

Konkurs jest skierowany do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

    „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
       a. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
       b. organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
       c. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
       d. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
    „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat aktualnego naboru dostępne są na stronie www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek należy złożyć w terminie do 14 czerwca 2024 r. do godziny 16:00 w formie elektronicznej przez system OSF zgodnie z procedurą składania wniosków.

Informacji na temat konkursu udziela Centrum Nauki - Sekcja Pozyskiwania Projektów
Kontakt: e-mail: nauka@pbs.edu.pl, tel.: 52 374 94 95