Spotkanie Rektora z przewodniczącymi URSS
03 luty 2023

W ostatni dzień stycznia tego roku JM Rektor prof. Marek Adamski spotkał się ze świeżo wybraną przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz z byłym przewodniczącym. Weronika Fanslau, przewodnicząca URSS odebrała gratulacje i życzenia wytrwałości w organizowaniu życia studenckiego, a Kamil Kądziołka podziękowania za dotychczasową aktywność w Radzie. 

Przyłączamy się do tych gratulacji i życzeń!