„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” - kolejna edycja!
26 września 2022

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchamia kolejną edycję programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Program jest kierowany do studenckich kół naukowych celem wsparcia:

  1. prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywania przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.
Nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.
Nabór wniosków w ramach programu trwa od 10 października 2022 r. od godziny 08.00 do 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00.
Komunikat MEiN
Wskazówki i wytyczne dla Beneficjentów programu
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt z Działem Nauki i Ewaluacji: nauka@pbs.edu.pl lub telefonicznie 9275.

Informujemy, że nie później niż 14 dni przed zamknięciem konkursuOpiekun Koła przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji Zgłoszenie propozycji projektu wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie - załączniki nr 1 i 2  do Zarządzenia Rektora: Z.116.2021.2022.
Akceptacja w/w dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu EZD.
W terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, Opiekun Koła przekazuje do Działu Nauki i Ewaluacji roboczą wersję Wniosku o dofinansowanie, celem dokonania jego weryfikacji formalnej.