Studia z przyszłością - Data Science
14 marca 2023

Miło nam poinformować, że specjalność Data Science na kierunku Informatyka Stosowana uzyskała Certyfikat ,,Studia z przyszłością 2023” oraz Certyfikat Nadzwyczajny ,,Lider jakości kształcenia”. Dodatkowo spośród wszystkich kierunków wyróżnionych w tym roku Certyfikatem ,,Studia z przyszłością” specjalność Data Science uzyskała najwyższą ocenę Komisji Akredytacyjnej.

Sumaryczna liczba podmiotów zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Akredytacyjnego wyniosła 108, leczy tylko 41 z nich uzyskało akredytację.
Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnia się kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Certyfikowany kierunek lub specjalność zapewnia  studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów uczenia się o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy i jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.

O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.