PL

EN

Stypendia Ministra Nauki przyznane
26 marca 2024

Minister Nauki przyznał stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2023/2024.

Wśród laureatów są dwie studentki Politechniki Bydgoskiej - Karolina Czajkowska z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Elżbieta Pierzgalska z Wydziału Zarządzania.

Dziewczyny, gratulujemy!