Stypendia ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022
20 lipca 2021

Drodzy Studenci.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Rektora Nr Z.178.2020.2021 weszła w życie zmieniona procedura ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i składania wniosków.

Zarządzenie nr Z.178.2020.2021 z dnia 2021-06-18 - w sprawie: wprowadzenia Procedury ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy <pobierz>

  • załącznik do Z.178.2020.2021 - Procedura ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy <pobierz>
  • załącznik - wniosek <pobierz>

Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów:

Wydział Inżynierii Mechanicznej: mgr inż. Maciej Gniadek, e-mail: Maciej.Gniadek@utp.edu.pl,
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: dr inż. Agnieszka Bajorek, e-mail: Agnieszka.Bajorek@utp.edu.pl,
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: dr inż. Magdalena Nakielska, e-mail: Magdalena.Nakielska@utp.edu.pl,
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii: dr Beata Szala, e-mail: Beata.Szala@utp.edu.pl,
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt: dr hab. inż. Piotr Indykiewicz, prof. Uczelni, e-mail: Piotr.Indykiewicz@utp.edu.pl
Wydział Zarządzania: dr Anna Michalska, e-mail: Anna.Michalska@utp.edu.pl
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki: dr inż. Mirosław Miciak, e-mail: Miroslaw.Miciak@utp.edu.pl

 

Informacje na temat stypendium na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia