Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta – 2022
09 stycznia 2023

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wybitnych młodych naukowców.

Każdy wniosek powinien:

  •  zostać złożony na odpowiednim formularzu przygotowanym przez Urząd Miasta, oddzielnie dla kandydata ubiegającego się o Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych studentów
  • zawierać informacje o dorobku naukowca,
  • wnioski wymagają załączenia formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz Wniosku oraz Załączniki do pobrania ze strony
Termin składania wniosków: 17.01.2023r.

Miejsce składania wniosków:
Dział Nauki i Ewaluacji PBŚ
Al. S. Kaliskiego 7
RCI p. B103

Kontakt: nauka@pbs.edu.pl, tel: 52 374 9496