PL

EN

TRWA nabór wniosków w programie „Doktorat wdrożeniowy 2023”!
28 kwietnia 2023

Termin naboru wniosków od 8 maja do 5 czerwca 2023 r.

Informacje o programie „Doktorat wdrożeniowy 2023”:

Program składa się z trzech modułów:

  1.  „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł

Nabór wniosków w ramach programu odbywa się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF).  
Szczegółowe informacje 

UWAGA!

22.05.2023 r. o godz. 12.00 odbędzie się webinarium "Doktorat wdrożeniowy - techniczne aspekty składania i wysyłania wniosku".

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pomocą formularza.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Przygotowanie wniosku w systemie OSF poprzedza Procedura zgłaszania propozycji projektu obowiązująca pracowników PBŚ:
1.    Autor projektu (w przypadku „doktoratu wdrożeniowego” - potencjalny promotor) przekazuje do Centrum Nauki Zgłoszenie propozycji projektu wraz z Formularzem oceny kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w projekcie. Wzory dokumentów stanowią załączniki nr 1 i 2  do Zarządzenia Rektora Z.116.2021.2022.
2.    Akceptacja wskazanych w pkt. 1 dokumentów odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu EZD.
3.  W terminie 7 dni roboczych poprzedzających datę zamknięcia naboru, następuje weryfikacja formalna roboczej wersji Wniosku w systemie OSF. 

Uczelnia może złożyć 30 wniosków.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Centrum Nauki - tel. (52) 374 92 75, e-mail: nauka@pbs.edu.pl

Materiały udostępnione przez MEiN:

1. FAQ Cz. I i FAQ Cz. II

2. INSTRUKCJA - "Przygotowanie i wysyłanie wniosku w systemie OSF"

PREZENTACJA "Spotkanie informacyjne - DW 2023r."