PL

EN

Umowa o współpracy z firmą mPAK Sp. z o.o
14 września 2023

12 września 2023 r. w obecności Prezesa firmy mPAK Sp. z o.o. oraz Prorektora ds. nauki i ewaluacji Politechniki Bydgoskiej została podpisana umowa o współpracy.

Przedmiotem zawartej umowy jest:

- prowadzenie prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych,

- organizacja kursów i szkoleń specjalistycznych oraz konsultacje;

- organizacja konferencji, seminariów lub wystaw, wspólnego uczestnictwa w konferencjach i sympozjach zewnętrznych;

- projektowanie, koordynacja i realizacja wspólnych badań i przedsięwzięć.

 

W spotkaniu i podpisaniu umowy uczestniczyli:

Ze strony mPAK:

- Marcin Krauze- Prezes Zarządu (właściciel),

- Karol Woźniak- Dyrektor Operacyjny,

- Anna Topolska- Kierownik technologii i kontroli jakości.

 

Ze strony PBŚ:

- dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ – prorektor ds. nauki i ewaluacji,

- Monika Łaganowska - Dyrektor Centrum Transferu Technologii PBŚ.