VI edycja programu Legii Akademickiej
29 listopada 2022

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.655), od bieżącego roku akademickiego, nastąpią istotne zmiany w realizacji programu ochotniczego wojskowego szkolenia studentów „Legia Akademicka”.

Informacja o VI edycji programu Legia Akademicka, kursach oficerskich dla absolwentów uczelni wyższych i programie stypendialnym dla studentów kandydujących do zawodowej służby wojskowej w roku akademickim 2022/2023.