Wnioski o zakwaterowanie na rok akademicki 2021/2022
17 czerwca 2021

Drodzy Studenci.

 

Począwszy od 1 lipca br. udostępniamy Wam możliwość złożenia wniosku o zakwaterowanie w Domu Studenta w roku akademickim 2021/2022.

Wniosek złożycie za pośrednictwem systemu USOSweb http://usosweb.utp.edu.pl. (zakładka "dla wszystkich" => "wnioski" => "lista wniosków").
Instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
Nie ma obowiązku składania wydruku wniosku ani dodatkowych dokumentów. Z systemu USOSweb dowiecie się również jaki status ma Wasz wniosek i w jakim rodzaju pokoju zostaniecie zakwaterowani. Dostaniecie również możliwość rezygnacji z zakwaterowania.

Uwaga! Dane dostępowe do USOSweb, osobom przyjętym na I rok studiów, będą udostępnione (wraz z adresem e-mail w domenie utp.edu.pl) na adres mailowy podany w rejestracji internetowej (IRK) po przyjęciu na studia.

Dostępne będą pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe w Domach Studenta w Fordonie (F1 oraz F2) oraz w Domu Studenta B1 na Błoniu. O przyznaniu miejsca zdecyduje kolejność zgłoszeń. W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym zaleca się zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych. Ich zwiększona w ubiegłym roku liczba pozostaje bez zmian, a o przyznaniu zadecyduje jedynie kolejność zgłoszeń (nie ma konieczności dokumentowania stanu zdrowia, jak to się odbywało wcześniej). Jeżeli zdecydujecie się na zamieszkanie w pokoju 2-osobowym zostaniecie zakwaterowani z osobą, którą wskażecie we wniosku. W przypadku braku wskazania drugiej osoby, o jej wyborze zdecyduje administracja DS. 


O miejsca będziecie mogli ubiegać się w 2 turach:
Tura 1: 1 lipca - 31 sierpnia
Tura 2: od 6 września

Ceny za zakwaterowanie nie uległy zmianie i wynoszą:
za miejsce w pokoju 2-osobowym:

400 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych,
420 zł miesięcznie w DS Fordon w segmentach 2-pokojowych.
za pokój 1-osobowy:
600 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych,
620 zł miesięcznie w DS Fordon w segmentach 2-pokojowych.

 

Studenci innych Uczelni również mogą złożyć wniosek o zakwaterowanie. Wypełniony druk podania (pobierz) należy wysłać na adres e-mail wybranego Domu Studenta. Ta forma składania wniosku dotyczy wyłącznie osób obywatelstwa polskiego. Studenci - obcokrajowcy o przyznanie miejsca muszą zwrócić się za pośrednictwem Uczelni, w której odbywają studia w Polsce. Ceny za zakwaterowanie dla studentów innych Uczelni będą ustalone w terminie późniejszym (w r.a. 2020/2021 były wyższe od cen podanych powyżej o 50 zł).