Współpraca międzynarodowa
01 marca 2016

26 lutego 2016 roku w Instytucie Inżynierii Elektrycznej WTIiE gościł przedstawiciel Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electrical Machines and Drives. Głównym tematem rozmów Pani Profesor Claudii Steluta Martis z Dyrektorem Instytutu Inżynierii Elektrycznej WTIiE dr hab. inż. Sławomirem Cieślikiem, prof. nadzw. UTP, była możliwość nawiązania współpracy naukowej Instytutu i Departamentu. Po rozmowach, Pani Profesor oraz towarzyszący jej dr inż. Sebastian Kula z UKW w Bydgoszczy zostali zapoznani z ofertą dydaktyczną Instytutu wraz z prezentacją wybranych laboratoriów, między innymi: Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Energoelektroniki, Laboratorium Techniki Wysokich Napięć.

więcej na stronie (kliknij)