Współpraca z branżą inżynierii ruchu drogowego
09 maja 2023

9 maja odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych z Przedstawicielami branży inżynierii ruchu drogowego. Politechnikę Bydgoską reprezentowali: Rektor - prof. dr hab. inż. Marek Adamski, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz oraz Kierownik studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, pracownik Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki - dr inż. Damian Iwanowicz.

Umowy o współpracy zostały zawarte z:

- GDDKiA - Oddział w Bydgoszczy, krajowym zarządcą infrastruktury drogowej oraz organem zarządzającym ruchem na drogach krajowych w województwie kujawsko-pomorskim;

- ZDMiKP w Bydgoszczy, zarządcą dróg i ruchu drogowego w Bydgoszczy;

- Erplast, producentem oznakowania, konstrukcji wsporczych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- ZIR Systemy Sterowania Ruchem, producentem urządzeń i oprogramowania sygnalizacji świetlnej oraz Inteligentnych Systemów Transportowych;

- DGI Futura, producentem oprogramowania wspomagającego sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego w środowisku CAD.

Umowy dotyczą m.in. wspólnego prowadzenia prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych, w szczególności w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu i transportu drogowego.

Studenci Politechniki Bydgoskiej, oprócz dostępu do akademickich licencji aplikacji GACAD, będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu w laboratorium inżynierii ruchu drogowego, w tym przede wszystkim ze stanowiska do programowania sterowników sygnalizacji świetlnej. W laboratorium dostępne będą także próbki różnego rodzaju oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (najnowszego i starszego typu), a także urządzeń pomiarowych i detekcyjnych. 

Współpraca zaowocuje również możliwością organizacji wycieczek dla studentów m.in. do laboratorium drogowego GDDKiA z najnowocześniejszym sprzętem pomiarów jakości infrastruktury drogowej oraz do Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem tzw. Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy, by poznać zaawansowane metody sterowania ruchem w mieście w czasie rzeczywistym.