Wybory na kadencję 2016-2020
04 marca 2016

Uczelniane Kolegium Elektorów reprezentujące społeczność akademicką Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy wybierze rektora uczelni na kadencję 2016-2020. Uczelniana Komisja Wyborcza poinformowała o zgłoszeniu trzech kandydatur:

prof bielinski 

prof. dr. hab. inż. Marka Bielińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej, który w obecnej kadencji władz rektorskich pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką i Zagranicą

więcej o kandydacie>>

 prof podhorecki

prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego, który w obecnej kadencji władz dziekańskich pełni funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

więcej o kandydacie>>

 prof topolinski

prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej, który jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Biomedycznej

więcej o kandydacie>>