Wysokość stypendium rektora dla studentów oraz zapomóg w semestrze letnim 2020/2021
02 marca 2021

Drodzy Studenci.

W dniu dzisiejszym JM Rektor podpisał Zarządzenie nr Z.117.2020.2021 w sprawie: wprowadzenia Wysokości zapomogi dla studentów i doktorantów oraz wysokości stypendium rektora dla studentów przyznawanych z funduszu stypendialnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 .

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią <pobierz>