XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca
13 stycznia 2023

Studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów stali się twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, mogą zgłosić się do konkursu Student-Wynalazca. Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz uzyskała wsparcie finansowe z programu Społeczna odpowiedzialność nauki.

Nabór zgłoszeń trwa do 25 stycznia 2023 r.
Główne cele konkursu:

  • zachęcenie studentów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
  • promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony,
  • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej,
  • zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które są:

  • studentami studiów I, II lub III stopnia i twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów,
  • absolwentami studiów, w tym studiów doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów,
  • twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego, na który zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.

Jak zgłosić się do konkursu?
Aby zgłosić swój udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy ksw@tu.kielce.pl. Powinno ono zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • potwierdzenie zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego,
  • oświadczenie z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia.

Regulamin konkursu oraz formularze dokumentów dostępne na stronie

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lutego 2023 r.