Zajęcia wyrównawcze dla studentów pierwszego roku
15 października 2021

Nowi studenci Politechniki Bydgoskiej będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, geometrii wykreślnej, technologii informacyjnej z grafiką inżynierską, kartografii, statystyki, mikroekonomii oraz podstaw rachunkowości.

Zajęcia zostaną sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu wsparcia dla uczelni, które zorganizują zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia. Celem programu jest wyrównanie poziomu wiedzy studentów. Zajęcia mają wyeliminować ewentualne różnice w przygotowaniu do kształcenia na danym kierunku.

Szczegółowe informacje podane zostaną wkrótce.