Zarządzenie w sprawie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021
17 września 2020

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia  w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone w formie mieszanej (hybrydowej), tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kontaktu synchronicznego między studentami a prowadzącymi zajęcia oraz w formie tradycyjnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w związki z wirusem SARS-CoV-2.

 

Pełna treść zarządzenia