Zniesienie uproszczonej procedury przyznawania zapomóg dla studentów
16 sierpnia 2021

Drodzy studenci.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacj i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 <pobierzz dniem 15 sierpnia 2021 r. przestaje obowiązywać uproszczona procedura przyznawania zapomóg dla studentów i doktorantów.

W związku z tym student składający wniosek o zapomogę po 14 sierpnia ma obowiązek dostarczenia do dziekanatu Wydziału wydruku wniosku z USOSweb wraz z oryginałami załączonych dokumentów. W odpowiedzi na wniosek otrzyma decyzję administracyjną z możliwością złożenia odwołania od niej. Z powrotem obowiązuje limit 2 zapomóg w roku akademickim, w związku z czym wniosek może złożyć jedynie osoba, która nie otrzymała już w r.a. 2020/2021 dwóch lub więcej zapomóg.