PL

EN

Kierownictwo i Rada Szkoły Doktorskiej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej PBŚ – prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej PBŚ – prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska

W Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym. W skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą pracownicy naukowi PBŚ, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe w których prowadzone jest kształcenie, a mianowicie:

Członek Rady Szkoły Doktorskiej Reprezentowana dyscyplina naukowa
prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki, przewodniczący inżynieria mechaniczna
prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska, zastępca zootechnika i rybactwo
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
prof. dr hab. inż. Leszek Szychta automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
dr inż. Dorota Ziółkowska inżynieria chemiczna
dr hab. inż. Wirginia Tomczak inżynieria chemiczna
dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. PBŚ informatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, prof. PBŚ informatyka techniczna i telekomunikacja
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch inżynieria mechaniczna
prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński inżynieria mechaniczna
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. PBŚ nauki chemiczne
dr hab. inż. Przemysław Kosobudzki, prof. PBŚ nauki chemiczne
dr Urszula Słupska nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Igor Kravchuk, prof. PBŚ nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. inż. Bożena Dębska rolnictwo i ogrodnictwo
prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ zootechnika i rybactwo
dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. PBŚ zootechnika i rybactwo
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka inżynieria lądowa, geodezja i transport
dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ inżynieria lądowa, geodezja i transport
mgr inż. Jacek Suty przedstawiciel samorządu doktorantów