Organizacja roku Szkoły Doktorskiej

Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.

Classes conducted with a frequency of "every two weeks (odd)" are held in the first week from the beginning of the didactic cycle (eg semester), and then every two weeks. Classes conducted "every two weeks (even)" are held in the second week from the beginning of the didactic cycle (eg semester), and then every two weeks. If the classes fall on a day off, they will not take place, but this does not affect the dates of the next classes - they will take place two weeks later.

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zarządzenie w sprawie tymczasowego wprowadzenia realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie w sprawie tymczasowego wprowadzenia realizacji zajęć dydaktycznych, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022