Organizacja roku Szkoły Doktorskiej

Plan zajęć

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Kliknij, aby wyświetlić plan w USOS

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zarządzenie w sprawie tymczasowego wprowadzenia realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie w sprawie tymczasowego wprowadzenia realizacji zajęć dydaktycznych, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022