PL

EN

Organizacja roku Szkoły Doktorskiej

Plan zajęć

Plan zajęć jest dostępny w systemie USOS

 

Zarządzenie nr Z.157.2022.2023 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich