PL

EN

Krajowa i uczelniana reprezentacja doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Celem Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest działanie na rzecz doktorantów w szczególności poprzez:

  • reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, 

  • wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów i aktów normatywnych, 

  • ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów zagranicą, 

  • dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów, 

  • wspieranie i promowanie samorządności oraz mobilności doktorantów, popularyzacja nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z KRD na oficjalnej stronie lub na plakatach w wersji polskiej oraz angielskiej

 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Bydgoskiej

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Bydgoskiej (dawniej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) została powołana w 2009 roku zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z inicjatywy doktorantów PBŚ. Pierwszą przewodniczącą Rady była jej założycielka Eugenia Fronczak, następnie stanowisko to objął Konrad Majtka. W 2012 roku uformował się pierwszy zarząd URSD, na którego czele stanęła ówczesna przewodnicząca Katarzyna Koczwara (Z-ca: Joanna Kaniewska, Sekretarz: Dominika Pietruszyńska). Od tej pory Samorząd zaczął prężnie się rozwijać i działać na rzecz wszystkich doktorantów podejmując szereg inicjatyw dążących do integracji środowiska młodych naukowców PBŚ.

W 2012 r. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów PBŚ przystąpiła do Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych podczas Zjazdu Szkoleniowego w Sulejowie. Udział w Zjazdach Szkoleniowych Porozumienia pozwala Członkom Rady na wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy doktorantami, realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych oraz reprezentowanie i promowanie PBŚ na forum zrzeszonych Uczelni Technicznych w Polsce. Zdobyte doświadczenia oraz wiedzę podczas Zjazdów wykorzystujemy w rozwiązywaniu problemów doktorantów naszej Uczelni oraz wdrażamy inne nowe rozwiązania, które z powodzeniem sprawdzają się na innych Uczelniach Technicznych.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Bydgoskiej prężnie działa także lokalnie. W 2012 r. Zawiązała się również współpraca z doktorantami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i przy wsparciu Krajowej Reprezentacji Doktorantów wspólnie zorganizowana została V Konferencja pt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Rok pod rządami nowej Ustawy.” Konferencja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród doktorantów z całej Polski. Licznymi uczestnikami tej konferencji byli także doktoranci z bydgoskich uczelni.

W trakcie trwania kadencji 2012/2013 URSD zorganizowała Imprezę Charytatywną. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko doktorantów, ale również całej społeczności bydgoskich studentów. Cały dochód zebrany podczas „Akcji wiosennej” wspomógł zakup protezy nogi członka rodziny jednego z naszych doktorantów.

Przy współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów URSD PBŚ zorganizowała warsztaty szkoleniowe pod patronatem MNiSW, NCN, NCBiR i FNP. Podczas trwania warsztatów doktoranci mogli zgłębić swoją wiedzę w zakresie finansowania nauki oraz ochrony własności intelektualnej.

Ówczesny Zarząd zainicjował cykliczne wydarzenie naukowe jakim było Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe Doktorantów Województwa Kujawsko – Pomorskiego pt. „Nauka niejedno ma imię…”. Sympozjum było dużym sukcesem i kolejna edycja tego wydarzenia cieszyła się zainteresowaniem doktorantów nie tylko z terenu Kujaw i Pomorza, ale doktorantów z całej Polski. Skłoniło to aktualny Zarząd do zmiany nazwy Sympozjum na Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe Doktorantów pt. „Nauka nie jedno ma imię…”. III edycja Sympozjum gościła doktorantów m.in. z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po zakończonych dwóch edycjach Sympozjum, URSD brało udział w pracach nad wydaniem I, II oraz III tomu monografii pt. „Nauka niejedno ma imię…”, które było pokłosiem organizowanych spotkań naukowych. 

W 2014 roku URSD podjęło się organizacji XX Zjazdu Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Podczas obrad podejmowano następujące tematy: „Pozyskiwanie funduszy na staże zagraniczne dla doktorantów”, „Doktorat 2020 — pomysł, perspektywa, realizacja”. Uczestnicy zjazdu wzięli udział w szkoleniu Regionalnego Centrum Innowacyjności SHOPA Design Thinking, podczas którego zapoznali się z metodologią praktycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów. Ukoronowaniem Zjazdu był Jubileuszowy Bal Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, w którym poza delegatami i obserwatorami, wzięli udział założyciele Porozumienia, przez co również był okazją do przypomnienia historii Porozumienia.

Członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów uczestniczą we wszystkich inicjatywach organizowanych przez PBŚ, promując w ten sposób nie tylko swoją działalność, ale również poszczególne Wydziały, zachęcając potencjalnych studentów do podjęcia nauki na Politechnice Bydgoskiej m.in. Bydgoski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Uczelni oraz Wydziałów. Ponadto członkowie Rady brali udział w Wystawie Innowacji i Patentów WIPRO BIO 2013, której celem było stworzenie warunków do zwiększania i intensyfikacji współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarką.

Członkowie URSD stale podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywając wiedzę i doświadczenie w trakcie uczestnictwa w licznych konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach m.in. z zakresu kompetencji miękkich czy też finansowania nauki.
Spotkania Rady URSD PBŚ to ciągła wymiana doświadczeń i ciągłe doskonalenie. Rada w swoich działaniach myśli przede wszystkich o tym, żeby naszym doktorantom funkcjonowało się lepiej w strukturach PBŚ oraz by mogli bez przeszkód realizować swoje naukowe cele i rozwijać swoje umiejętności.

Kontakt:
e-mail: ursd@pbs.edu.pl

Obecnie w skład URSD wchodzą:

  • mgr inż. Jacek Suty - przewodniczący
  • mgr inż. Aleksandra Bełdowska


Masz jakiś problem?
Potrzebujesz pomocy bądź rady?
Chcesz się z nami czymś podzielić?
Skontaktuj się z nami!