PL

EN

Dotacje celowe

 
W 2022 roku Minister Edukacji i Nauki przyznał Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5 dotacji celowych na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową:

Umowa nr: 7326/IA/SP/2022

Autorem wniosku jest dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Nazwa zadania: „System analizy dynamiki strukturalnej”
Wartość finansowania (całkowita wartość zadania): 860 000,00 zł
Krótki opis zadania:
System pomiarowy służy do strukturalnej analizy dynamicznej konstrukcji stosowanych w budownictwie i mechanice. Komponenty systemu umożliwiają pomiary i diagnostykę konstrukcji w zakresie niskich częstotliwości, charakterystycznych dla masywnych obiektów budowlanych, takich jak mosty, budynki, wieże i kominy, jak również wysokich częstotliwości charakteryzujących układy maszyn, a także laboratoryjnych modeli mechanicznych.  System pomiarowy rozszerzy możliwości dotychczas stosowanych technologii pomiarowych i aparatury pomiarowej na Politechnice Bydgoskiej, pozwalając na rozwijanie nowych kierunków badawczych opartych na analizach dynamiki strukturalnej.

Rodzaj inwestycji: Aparatura, Typ inwestycji: ZakupUmowa nr: 7313/IA/SP/2022

Autorem wniosku jest dr inż. Tomasz Kałaczyński z Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Nazwa zadania: „Rozbudowa potencjału badawczego WIM UTP w zakresie badań stopnia deformacji elementów”
Wartość finansowania (całkowita wartość zadania): 540 000,00 zł
Krótki opis zadania:
Inwestycja dotyczy zakupu innowacyjnej aparatury do weryfikacji stopnia deformacji elementów obiektów technicznych składającej się z modułu podstawowego oraz modułu zarządzania.

Rodzaj inwestycji: Aparatura, Typ inwestycji: Zakup


Umowa nr: 7322/IA/SP/2022

Autorami wniosku są: dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, dr inż. Adam Bujarkiewicz, dr inż. Tomasz Janiak, dr inż. Jacek Sztubecki z Wydziału Budownictwa, Arcjitektury i Inżynierii Środowiska 

Nazwa zadania: „Zintegrowany system pomiarowo-analityczny do diagnostyki konstrukcji”
Wartość finansowania (całkowita wartość zadania): 2 117 118,59 zł
Krótki opis zadania:
Wykazana do sfinansowania w projekcie aparatura składa się z trzech komponentów, stanowiących elementy systemu pomiarowo-analitycznego niezbędnego do prowadzenia kompleksowych badań diagnostycznych konstrukcji budowlanych. Są to:
1.    Zestaw do precyzyjnej inspekcji geometrii i przemieszczeń obiektów budowlanych
2.    Zestaw do pomiarów tensometrycznych obiektów budowlanych
3.    Zestaw do analiz numerycznych obiektów budowlanych
Aparatura obejmuje narzędzia badawczo-diagnostyczne z zakresu geodezji i budownictwa. Parametry wskazanej we wniosku aparatury zapewnią pozyskiwanie danych do analiz na najwyższym światowym poziomie, wpłyną znacząco na jakość i szybkość wnioskowania. Rozszerzą także możliwości dotychczas stosowanych technologii pomiarowych i aparatury pomiarowej, którą obecnie dysponują laboratoria Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich. Planowana inwestycja wpłynie korzystnie na efektywność diagnostyki stanu konstrukcji budowlanych i umożliwi realizację problemów badawczych, podejmowanych  przez inne  światowe  ośrodki  naukowe.

Rodzaj inwestycji: Aparatura, Typ inwestycji: Zakup


Umowa nr: 7316/IA/SP/2022

Autorkami wniosku są dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ oraz dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. PBŚ z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Nazwa zadania: „Spektrometr hybrydowy FT-IR/Raman”
Wartość finansowania (całkowita wartość zadania): 2 610 000,00 zł
Krótki opis zadania:
Wnioskowany spektrometr hybrydowy FT-IR/Raman to zestaw obejmujący trzy główne moduły: moduł próżniowy FT-IR, spektrometr FT-Raman, moduł mikroskopowy Raman.
Spektrometr hybrydowy FT-IR/Raman to unikalny system łączący trzy techniki spektroskopowe, tj. spektroskopię FT-IR, FT-Raman i klasyczną spektroskopię ramanowską, umożliwiający prowadzenie bardzo szerokiego przekroju badań materiałów techniką spektroskopową, również pod kątem aplikacyjnym. Jego konfiguracja łącząca te trzy techniki jest unikatową cechą planowanego do zakupu spektrometru hybrydowego i wyróżnia go spośród aparatów tego typu stanowiących wyposażenie innych ośrodków naukowych w Polsce.

Rodzaj inwestycji: Aparatura, Typ inwestycji: Zakup


Umowa nr: 7318/IA/SP/2022

Autorką wniosku jest prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Nazwa zadania: „AgroPV”
Wartość finansowania (całkowita wartość zadania): 2 170 103,54 zł
Krótki opis zadania:
Inwestycja dotyczy wytworzenia systemu agrofotowoltaicznego (AgroPV) w uprawie sterowanej gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych.

Rodzaj inwestycji: Aparatura, Typ inwestycji: Wytworzenie