Konferencje

Nadchodzące:

12-14 września 2022 r.

Konferencja zamykająca, podsumowująca projekt „EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji” dofinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

Organizator: prof. dr hab. Marek Bednarczyk  (WHiBZ)

Konferencja o zasięgu międzynarodowym

 

17-18 listopada 2022 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan-Trendy-Strategie"

Organizator: dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska (WZ)

Konferencja o zasięgu krajowym

 


 

Archiwum konferencji:

22-24 czerwca 2022 r.

„Zdolności kompensacyjne roślin uprawowych jako reakcja na uszkodzenia przez czynniki biotyczne i abiotyczne" „Diagnozowanie 2022"

Organizator: dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. PBŚ (WRiB)

Konferencja o zasięgu krajowym

26-27 maja 2022 r.

VII sympozjum "Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce"

Organizator: dr inż. arch. Alina Lipowicz-Budzyńska (WBAiIŚ)

Konferencja o zasięgu krajowym

16-17.02.2022 r.

XXXV Konferencja "Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych"

Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch, dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. uczelni (WIM).

Konferencja o zasięgu krajowym.

 

1-2 grudnia 2021 r.

Międzynarodowe seminarium naukowe DIAGNOSTYKA

    Organizator: dr inż. Tomasz Kałaczyński (WIM). Konferencja o zasięgu międzynarodowym.

 

25-26 listopada 2021 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan-Trendy-Strategie

    Organizator: dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska (WZ). Konferencja o zasięgu krajowym.

 

20-21 października 2021 r.

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa "Dni inżynierii Biomedycznej 2020"

 • Organizator: dr inż. Mateusz Wirwicki (WIM). Konferencja o zasięgu krajowym.

 

4-5 listopada 2021 r.

Najnowsze osiągnięcia w uprawie i hodowli chryzantem i innych roślin ozdobnych

 • Organizator: dr hab. Justyna Lema-Rumińska  (WRiB). Konferencja o zasięgu krajowym.

 

14 października 2021 r.

Wpływ treningu i sposobu utrzymania na behawioryzm koni

Organizator: WHiBZ Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt

Konferencja o zasięgu międzynarodowym (on-line)

 

14-17 czerwca 2021 r.


XXIV Sympozjum Nawadniania Roślin nt. „NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – Aspekty przyrodniczo-produkcyjne i techniczno-infrastrukturalne”

    Organizator: dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. uczelni (WRiB). Konferencja o zasięgu międzynarodowym.

8 czerwca 2021 r.

XXVIII Sympozjum „Zmęczenie i Mechanika Pękania"

 • Organizator: dr inż. Artur Cichański (WIM). Konferencja o zasięgu krajowym.

 

10 marca 2021 r.

I Ogólnopolska e-Konferencja pt. „Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystywania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji”

    Organizator: dr inż. Małgorzata Zajdel  (WZ). Konferencja o zasięgu krajowym.

 

16 lutego 2021 r.

XXXIV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych"

 • Organizator: prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch, dr hab.inż Bogdan Ligaj, prof. uczelni (WIM). Konferencja o zasięgu krajowym.

 

7 – 8 maja 2020 r.

"III Konferencja Zoofizjoterapeutyczna-Zoofizjoterapia w Praktyce nt. Pacjent ortopedyczny w gabinecie zoofizjoterapeutycznym."

 • Organizator: lek. wet. Sebastian Słodki (WHiBZ)
 • krajowy zasięg konferencji

 

19 maja 2020 r.

"VII Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego "MOSTY TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ""

 • Organizator: prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki (WBAiIŚ)
 • międzynarodowy zasięg konferencji

 

19 – 21 maja 2020 r.

"XXVIII Sympozjum "Zmęczenie Mechanika Pękania""

 • Organizator: dr inż. Artur Ciechański (WIM)
 • krajowy zasięg konferencji

 

27 maja 2020 r.

"6th CEPPIS International Conference on Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS 2020"

 • Organizator: dr inż. Jarosław Górecki (WBAiIŚ)
 • międzynarodowy zasięg konferencji

 

8 – 9 października 2020 r.

"III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Budownictwa Zrównoważone 8-9.10.2020"

 • Organizator: dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. UTP (WBAiIŚ)
 • krajowy zasięg konferencji

 

12 – 14 października 2020 r.

"XXVIII Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości"

 • Organizator: dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP (WBAiIŚ)
 • krajowy zasięg konferencji

 

26 – 27 listopada 2020 r.

"Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan-Trendy-Strategie"

 • Organizator: dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska (WZ)
 • krajowy zasięg konferencji

 

15 grudnia 2020 r.

"Międzynarodowe seminarium naukowe DIAGNOSTYKA 2020 "Hybrydowe multimedialne sceny mobilne""

 • Organizator: dr inż. Tomasz Kałaczyński (WIM)
 • międzynarodowy zasięg konferencji

 

10-11 grudnia 2018 r. | RCI UTP w Bydgoszczy

Where Jędrzej Śniadecki met Jan Czochralski. From innovative high-tech to patents and business incubators

 • Sympozjum dotyczyło roli pierwiastka, który, co bardzo prawdopodobne, choć pod inną nazwą, odkrył początkiem XIX wieku Śniadecki (ruten - vestium wg Śniadeckiego), a który używany jest w ultranowoczesnej technologii krystalicznych materiałów optoelektronicznych jako istotna domieszka kryształu. Na Sympozjum poruszono temat nowoczesnych technik mikroskopowych i spektroskopowych, których prekursorem był Czochralski.Podczas drugiego dnia Sympozjum odbyła się wystawa posterów prezentujących granty przedwdrożeniowe z projektu inkubator innowacyjności+.
 • Sympozjum było wspierane przez Bank Pekao i objęte honorowym patronatem Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

 

15 listopada 2018 r. | UTP

VI. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

 • Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
 • Tematyka Konferencji dotyczyła problematyki wykonawstwa obiektów mostowych, konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie, technologii budowy i remontów mostów, obliczania i projektowania mostów, niezawodności i trwałości mostów

 

24 listopada 2018 r. | teren Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP

Jarmark Uniwersytecki – Dobra, Polska Wieprzowina

 • Celem przedsięwzięcia było zwiększenie wiedzy konsumentów dotyczącej przetworów wieprzowych pochodzących z polskiej wieprzowiny. Przedstawione zostaną zalety i korzyści płynące z wykorzystania rodzimych ras trzody chlewnej.
 • Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

 

28 – 29 listopad 2018 r. | Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy

Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś - przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny,

 • Konferencja organizowana przez Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy była okazją do rozważań nad historią rozwoju Bydgoszczy jako miasta przemysłowego. Konferencja miała w swych założeniach tworzyć nić dialogu między środowiskami naukowymi a uczniami szkół średnich oraz studentami. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy był współorganizatorem wydarzenia.

 

12 września 2018 r. | UTP

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania.

 • Budownictwo XXI wieku – wyzwania i ryzyko – to temat przewodni konferencji.
 • CEPPIS (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions) jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA.
 • Wydarzenie stanowiło część obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 European Year of Civil Engineers)

 

15 – 16 listopada 2018 r.

I Międzynarodowe sympozjum „Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura Teatru”

 • Według światowej znakomitości Petera Brooka, teatr jest syntezą sztuk. Zatem łączy wątki pochodzące z innych dziedzin sztuki przydając im nowych treści. Celem sympozjum była próba znalezienia modus vivendi dla tego co fizycznie trwałe i tego co zmienne. Bogate tło jawiące się za pojęciem TEATR swój sens skupia właśnie w nim i powinno stanowić clou poszukiwań.

 

4 – 5 czerwca 2018 r. | RCI UTP

Warsztaty Biomedyczne

 • Warsztaty prowadzone w języku angielskim

 

15 – 16 maja 2018 r.  | Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109a, Mszczonów

IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Biznesowej Inżynieria Przyszłości

 • Inżynieria Przyszłości to konferencja naukowo-biznesowa organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club. Głównym celem były na spotkania oraz wymiana wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców, przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.

 

11 kwietnia 2018 r. | Wilno, Litwa

Economics. Business. Management - 2018

 • Studenci mogli uczestniczyć osobiście lub przesłać artykuł bez osobistego uczestnictwa.