PL

EN

Materiały do pobrania

1. MATLAB

Campus-Wide Suite to jedna ogólnouczelniana licencja edukacyjna dla pracowników, doktorantów i studentów. Licencja umożliwia bezpłatne korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi. Uprawnieni użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Korzystanie z licencji dotyczy wyłącznie dydaktyki, niekomercyjnych badań naukowych i uczenia się.

Licencja dostępna pod linkiem
W celu instalacji należy założyć konto za pomocą maila PBS

Korzystaj w pełni z możliwości oprogramowania:

 •  MATLAB Onramp – naucz się MATLABa w 2 godziny
 •  MATLAB Online –   natychmiastowy dostęp do MATLABa w przeglądarce internetowej
 •  MATLAB Mobile - wypróbuj polecenia MATLABa, twórz i edytuj pliki, wizualizuj dane i wyświetlaj wyniki -wszystko z iPhone'a, iPada lub urządzenia z Androidem
 • MATLAB Examples – zbiór przykładów kodu do wielokrotnego użytku oraz informacje, jak z nich korzystać
 • Videos and Webinars – wyszukaj filmy według aplikacji lub produktu, aby dowiedzieć się o możliwościach i zastosowaniach MATLAB i Simulink

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Lukasz.Dobosiewicz@pbs.edu.pl lub tel.: 87-03

 
2. STATISTICA

Politechnika Bydgoska w ramach specjalnej wielostanowiskowej licencji akademickiej Site License wykorzystuje zestaw programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki:

Zestaw PLUS dla pracowników i studentów wszystkich wydziałów PBŚ oraz Zestaw Przyrodnika dla pracowników i studentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ.

Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki zawiera w jednym środowisku użytkownika następujące techniki analityczne:

 1. Podstawowe statystyki i wykresy
 2. Zaawansowane metody statystyczne
 3. Data Miner
 4. QC (Quality Control – sterowanie jakością)
 5. Text Miner
 6. Process Optimization
 7. MSPC (Multivariate Statistical Process Control - wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)
 8. SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)
 9. VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)
 10. Reporting Tables (tabele raportujące)
 11. ETL (Extract, Transform and Load)
 12. Konstruktor reguł
 13. WoE (Weight of Evidence – waga dowodu
 14. Zestaw PLUS
 15. Zestaw Przyrodnika

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Lukasz.Dobosiewicz@pbs.edu.pl lub tel.: 87-03

 
3. Poster PBS

Szablon plakatu wraz z plikami umożliwiającymi modyfikację na potrzeby prezentacji wyników badań są dostępne w po zalogowaniu systemie UNISPACE (Zakładka "Usługi" - "Księga identyfikacji wizualnej")