Publikacje Pracowników PBŚ

Wzory dokumentów niezbędnych do wykazania osiągnięć pracownika określa Zarządzenie w sprawie: wzorów oświadczeń oraz zasad ich składania przez osoby prowadzące działalność naukową - Z.128.2021.2022.


Zgłaszanie dorobku naukowego

Opisy bibliograficzne w bazie Bibliografia publikacji pracowników PBŚ tworzone są na podstawie dostarczanych przez autorów publikacji - oryginalnych lub ich skanów.

Należy je przesyłać do Działu Nauki i Ewaluacji PBŚ w formie elektronicznej. Ich wprowadzaniem do bazy dla poszczególnych Wydziałów zajmują się:


Publikacje prosimy przekazywać na bieżąco, po ich opublikowaniu. Jeżeli publikacja jest opublikowana tylko w wersji drukowanej, prosimy o przesłanie skanów.

Dostarczane skany powinny zawierać:

 • w przypadku artykułów:
  • pierwszą i ostatnią stronę artykułu,
  • informację o czasopiśmie: rok wydania, numer, numery stron artykułu,
 • w przypadku rozdziałów z książek:
  • pierwszą i ostatnią stronę rozdziału,
  • okładkę, stronę tytułową i redakcyjną oraz spis treści,
 • w przypadku książek i monografii:
  • okładkę, stronę tytułową i redakcyjną oraz ostatnią stronę książki,
 • w przypadku innych form publikacji:
  • dane pozwalające na identyfikację dokumentu.

Zgodnie z zarządzeniem nr Z.128.2021.2022 z dnia 2022-04-28, do każdego osiągnięcia pracownik składa upoważnienie do jego wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

Inne przydatne linki:
Wykazy wydawnictw punktowanych i rankingi
Więcej informacji 

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel.: 52 340-81-43