PL

EN

Stopnie i tytuły

 

Uchwała nr 14/478 Senatu Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jedrzeja Śniadeckich z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Zasady wnioskowania w sprawie nadania tytułu profesora - Z.50.2022.2023

Wzory dokumentów płacowych w ramach prowadzonych postepowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego - Z.137.2022.2023


Z dniem 1 października 2018 r. wszystkie uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego stają się uprawnieniami Uczelni (według ustalonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych - Dz.U. z dn 25.09.2018 r. poz. 1818).

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

1. Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zootechnika i rybactwo.

2. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

 • nauki chemiczne.

3. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria chemiczna.

4. Dziedzina sztuki w dyscyplinie:

 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

5. Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

1. Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zootechnika i rybactwo.

2. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

 • nauki chemiczne.

3. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria chemiczna.

4. Dziedzina sztuki w dyscyplinie:

 • sztyki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

5. Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:

 • nauki o zarządzaniu i jakości.

 

 


 

Postępowania awansowe

Prowadzone postępowania doktorskie 

Prowadzone postepowania habilitacyjne