Stopnie i tytuły

Z dniem 1 października 2018 r. wszystkie uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego stają się uprawnieniami Uczelni (według ustalonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. nowejklasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych - Dz.U. z dn 25.09.2018 r. poz. 1818).

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora:

1. Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zootechnika i rybactwo.

2. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:

 • nauki chemiczne.

3. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria mechaniczna.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

1. Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:

 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • zootechnika i rybactwo.

3. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:
- inżynieria mechaniczna.


Szczegółowe informacje dotyczące postępowań awansowych można znaleźć na stronie biuletynu informacji publicznej Politechniki Bydgoskiej w zakładce dokumenty


Postępowania awansowe

Doktoraty

WBAiIŚ

 • dr inż. Romana Antczak – Jarząbska (2021.02.24)
 • dr Magdalena Rucińska (2020.03.04)
 • dr inż. Hubert Walusiak 2020.06.24)

WHiBZ 

 • dr inż. Jakub Biesek (2021.05.21)
 • dr inż. Anita Kinal (2020.05.22)
 • dr inż. Piotr Kliś (2021.04.16)
 • dr inż. Elżbieta Pietrzak (2021.03.19)
 • dr inż.  Kamil Stęczny (2021.03.19)

WIM

 • dr inż. Paweł Maćkowiak (2021.07.13)
 • dr inż. Michał Piotrowski (2021.07.13)
 • dr inż. Hubert Wojciechowski (2021.01.26)

WRiB 

 • dr inż. Aleksander Bomberski (2021.04.30)
 • dr inż. Maciej Kazek (2021.03.26)
 • dr inż. Joanna Klimek (2020.11.18)

WTiICH

 • dr inż. Agata Giełczyk (2020.09.23)
 • dr inż. Sebastian Łaskawiec (2020.09.23)
 • dr inż. Marek Pawlicki (2020.09.23)

WTiICH

 • dr inż. Krzysztof Lewandowski (2020.10.27)
 • dr inż. Łukasz Zielonka (2020.08.31)

Habilitacje

WBAiIŚ

 • dr hab. Katarzyna Tretyn-Zecević (2020.06.20)

WIM

 • dr hab. inż. Piotr Aleksandrowicz (2021.05.11)
 • dr hab. inż. Michał Pająk (2020.06.16)
 • dr hab. Izabela Piasecka (2020.07.06)

WZ

 • dr hab.Grażyna Voss (2020.07.16)

Tytuł naukowy profesora

WBAiIŚ

 • prof. dr hab. Anna Bochenek (2021.06.17)

WHiBZ

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński (2021.01.14)

WIM

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Mroziński (2020.07.21)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Piątkowski (2021.02.26)

WRiB

 • prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (2020.07.21)

WTiCH

 • prof. dr hab. Sylwia Zielińska- Raczyńska (2021.01.20)