PL

EN

Rekrutacja krok po kroku

1.    Przejdź na stronę rekrutacji on-line 
2.    Utwórz konto kandydata 
3.    Zaloguj się - loginem jest twój adres email
4.    Aktywuj konto - zgodnie z otrzymanymi informacjami
5.    Uzupełnij dane - wypełnij formularze osobowe i obowiązkowo wgraj zdjęcie elektroniczne
6.    Wybierz rekrutację - tj. rekrutacja na studia I stopnia; jednolite studia magisterskie; na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; studia II stopnia
7.    Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne - tj. wybierz i zapisz się na wybrany kierunek studiów/Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Dotyczy rekrutacji na studia I stopnia!
Uwaga!
Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą i nie masz jeszcze wyników maturalnych/świadectwa dojrzałości to możesz już dokonać rejestracji internetowej, a w miejscu, gdzie należy wprowadzić egzaminy maturalne (w IRK) trzeba zaznaczyć: zdawane przedmioty oraz ich poziom. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości należy niezwłocznie uzupełnić: wyniki, nr dokumentu; datę wydania; instytucję (OKE) i miejsce wystawienia. Dane te powinny być uzupełnione najpóźniej do ostatniego dnia rejestracji internetowej.
8.    Dokonaj wpłaty  opłaty rekrutacyjnej
Dokonanie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem uczestniczenia w klasyfikacji przez Komisje Rekrutacyjne. Dane do przelewu należy pobrać z indywidualnego konta z IRK: Moje konto/ Płatności/ Twoje indywidualne konto do wpłat. Opłata rekrutacyjna powinna wpłynąć na konto uczelni maksymalnie do ostatniego dnia rejestracji, tak, aby została zarejestrowana na koncie kandydata do dnia klasyfikacji przez Komisje Rekrutacyjne. Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki. Każdy kandydat posiada swoje indywidualne konto!
9.    Wydrukuj podanie o przyjęcie na studia 
Wydruk w zakładce: Moje konto/ Zgłoszenie rekrutacyjne/ Dokumenty i dalsze kroki/ Dokumenty do pobrania/ Pobierz.
Uwaga!  Zapoznaj się z listą dokumentów rekrutacyjnych, przygotuj komplet dokumentów.
10.    Złóż dokumenty 
Rejestracja w IRK to nie wszystko, należy także złożyć w Uczelni komplet dokumentów.
Forma i miejsce składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie w zakładce: "Aktualności" oraz na stronie: rekrutacja.pbs.edu.pl
11.    Komunikat przy zdjęciu w IRK 
"status – oczekuje" oznacza, że zdjęcie elektroniczne zostało wgrane do systemu IRK; będzie podlegało akceptacji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną – dopiero po przyjęciu kandydata na studia. Status ten nie ma wpływu na wydruk ankiety/podania.

12. Czekaj na wyniki. Będą widoczne na koncie kandydata zgodnie z terminarzem rekrutacji.

Komunikaty i informacje
Biuro Rekrutacji na bieżąco przekazuje ważne komunikaty i informacje dla kandydatów za pośrednictwem systemu IRK.

Zalecenia dla kandydatów
Zaleca się kandydatom, aby na bieżąco śledzili informacje, które umieszczane są na koncie internetowym IRK oraz na stronie Uczelni.

W razie dodatkowych pytań, wątpliwości zachęcamy do przeczytania informacji - pomocy "FAQ" lub prosimy o kontakt. 

Zaleca się kontakt: rekrutacja@pbs.edu.pl lub telefoniczny: 52 374 94 11 52 340 88 20 


Rekrutacja  dla kandydatów/cudzoziemców: apply.pbs.edu.pl