Zasady rekrutacji

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Bydgoskiej oraz sposobu jej przeprowadzenia w r. a. 2021/2022

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Bydgoskiej oraz sposobu jej przeprowadzenia w r. a. 2022/2023

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2020-2021; 2021-2022, 2022-2023; 2023/2024

Zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2020-2021; 2021-2022, 2022-2023; 2023/2024

Limity przyjęć na I rok studiów wyższych w r. a. 2021/2022
 

Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji