PL

EN

Zasady rekrutacji

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Bydgoskiej oraz sposobu jej przeprowadzenia w r. a. 2024/2025

Limity przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2023/2024

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2024-2025; 2025-2026

Zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2024-2025; 2025-2026

Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji