PL

EN

AZS

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich są jednostkami uczelni odpowiedzialnymi za prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w odniesieniu do studentów i pracowników uczelni, a także osób niezwiązanych z naszym środowiskiem akademickim.

Najważniejszymi polami naszej działalności są: prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i grup rehabilitacyjnych oraz organizacja sekcji sportowych (treningi oraz wyjazdy na zawody międzyuczelniane). Ponadto do naszych zadań należy aktywność w ramach turystyki i rekreacji, taka jak: organizacja obozów (m.in. obozy narciarskie w Polsce i zagranicą) i rozgrywek międzywydziałowych studentów i pracowników, animacja Dnia Sportu z okazji Święta Uczelni.