PL

EN

Chór Akademicki Politechniki Bydgoskiej

Zespół mieszany, będący częścią kulturalnej działalności naszej uczelni, który kontynuuje tradycje chóralne zapoczątkowane w latach 70 i 80 XX wieku. To właśnie formacje prowadzone wówczas przez Romualda Rajsa, Ryszarda Szeklińskiego i Janusza Staneckiego dały początek grupie, która obecnie od ponad 20 lat nieprzerwanie występuje na ważnych uroczystościach uczelni. W roku 1996 kontynuacji tradycji chóralnej na uczelni podjął się dyrygent Radosław Wilkiewicz. Pod jego opieką chór brał udział w wielu koncertach i konkursach na terenie kraju i Europy.

W 2007 roku opiekę artystyczną nad chórem przejęła dyrygent Agnieszka Sowa – absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (1999). Swoje umiejętności oraz wiedzę potwierdziła kończąc z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie przy AM w Bydgoszczy i CAK w Warszawie (2002). Obecny dyrygent dużo uwagi poświęca zagadnieniom z zakresu emisji i pracy nad głosem, czego efekty możemy usłyszeć podczas występów. Ilość lat, jakie upłynęły od początku powstania chóru, a także ilość osób mających wpływ na jego kształtowanie, świadczą o jego bogatej historii i doświadczeniu.

W chórze śpiewają studenci wszystkich wydziałów Politechniki Bydgoskiej, absolwenci PBŚ oraz innych bydgoskich uczelni. Łączy ich pasja twórczej działalności oraz pełne poświęcenia umiłowanie muzyki poważniej i niepoważnej, zapał do wyrażania się poprzez śpiew, ale przede wszystkim pragnienie przeżycia wielkiej przygody artystycznej. Jest to zespół młodych ludzi, pełnych zaangażowania i radości ze wspólnych spotkań, który nieustannie chce się rozwijać i poszerzać swoje muzyczne horyzonty. Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu w budynku WRiB przy ulicy Bernardyńskiej 6 w Bydgoszczy.

Chór akademicki poza uczestnictwem we wszystkich ważniejszych uroczystościach związanych z Politechniką Bydgoską (wcześniej – Uniwersytetem Technicznologiczno-Przyrodniczym) bierze również udział w życiu kulturalnym miasta Bydgoszczy i regionu. Świadczą o tym między innymi występy na deskach Filharmonii Pomorskiej wraz z innymi chórami, solistami i Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej (2012 rok - Exodus i Victoria - Wojciech Kilar; 2013 rok - Carmina Burana - Carl Orff; 2014 rok – Mała Msza Radosna d-moll - Jerzy Derfel; Msza Uroczysta -Gioacchino Rossini, 2018 rok – Bogurodzica – Wojciech Kilar, IX Symfonia - Beethoven). W październiku 2017 roku chór wraz z Capellą Bydgostiensis wykonał Glorię Antonio Vivaldiego. W 2018 roku zespół dwukrotnie występował przed toruńską publicznością w towarzystwie Chóru Akademickiego UMK oraz Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej prezentując Carminę Burana Carla Orff oraz z dodatkowo z Bydgoską Orkiestrą Wojskową w repertuarze muzyki filmowej. W 2019 roku chór uczestniczył w koncercie: „Oda do radości na 40-lecie!” wykonując wraz z chórami akademickimi UMK i UKW oraz Toruńską Orkiestrą Symfoniczną: IX Symfonię d-moll op. 125 - L. van Beethovena. W czerwcu 2019 roku chór swoim występem zainaugurował 2 Festiwal Muzyka w Willi Blumwego wykonując Partyturę na głosy zwierzęce w Historycznej Fabryce Blumwego – Fabryce Obrabiarek do drewna.

O poziomie, jaki prezentuje zespół świadczą liczne nagrody zdobyte w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Chór prezentował się niejednokrotnie na scenach poza granicami Polski (2009 rok – Czechy, 2012 rok – Bułgaria, 2014 rok Macedonia, 2017 rok – Hiszpania, 2019 rok - Ukraina). Dla zespołu niczym obcym jest także podejmowanie się wyzwań wykraczających poza warsztat udoskonalany w ramach wykonywania utworów klasycznych. W roku 2015 oraz 2016 chór wziął udział, na zaproszenie Zespołu Ziemia Bydgoska, w koncercie patriotycznym z okazji Święta Niepodległości 11 listopada „Kto Ty jesteś? Polak Mały”. Od 2016 roku chór uczestniczy również w ciekawym projekcie Elżbiety Jabłońskiej „Partytura na głosy zwierzęce”, który zaprezentowany był już w Toruniu (dwukrotnie w 2016), Bydgoszczy (dwukrotnie w 2017, dwukrotnie w 2019), Gdańsku (2017) i Białymstoku (2018).

Biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję chóru, ilość osób zaangażowanych w jego współtworzenie, odbyte występy, konkursy i wspólnie przebyte ścieżki, nie ulega wątpliwości, że Chór Akademicki Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, to bardzo utalentowany i interesujący zespół. Nie należy jednak zapominać, że ostateczne brzmienie i jakość występów w dużej mierze jest efektem dodania do wspaniałej mieszanki: energicznej Pani Dyrygent i radosnych Chórzystów – serca, pasji i frajdy ze wspólnego śpiewania, której u naszych chórzystów, jest tak dużo, że nie sposób jej zmierzyć.

Zapraszamy wszystkich do Chóru Akademickiego Politechniki Bydgoskiej!