Stypendia Ministra

Na podstawie Zarządzenia Rektora Nr Z.178.2020.2021 weszła w życie zmieniona procedura ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów. 

Procedura ubiegania się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów:

 Informacje na temat stypendium na stronie Ministerstwa