Ubezpieczenia NNW i OC

Oferty dobrowolnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

  1. TUIR Allianz Polska S.A. 
  2. Compensa TU S.A. VIG 
    • kod dla studentów 21-26 lat: 331893
    • kod dla studentów do 20 r.ż: 903498      

Kody dotyczą tylko oferty COMPENSA.

ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY OFERT I KUPIĆ UBEZPIECZENIE WEJDŹ W WYBRANY LINK

Możliwość ubezpieczenia tylko do 30 listopada br.

W zakresie m.in.:

  • Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku
  • Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego (w tym na Covid – 19) skutkujące hospitalizacją 
  • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Wypadku
  • Koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku 

UWAGA
OC w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu) - możliwość rozszerzenia za dodatkową składką tylko w ofercie COMPENSA TU S.A. VIG  
Ubezpieczenie OC często jest wymagane przez Pracodawców podczas praktyk/staży.