PL

EN

Bezpłatne ksero

Osoby, które ze względu na posiadaną niepełnosprawność mają trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, mogą bezpłatnie skserować materiały z zajęć.

Bezpłatne ksero dostępne jest obecnie:

  • Biuro Dziekana – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (bud. C)
  • Biuro Dziekana – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki (bud. E)
  • Sekretariat Instytutu Matematyki i Fizyki (WTiICh) - pok. 106 (bud. F)

W Czytelni Głównej BG PBŚ (RCI pok. C11/12) pomieszczenia/ utworzono punkt bezpłatnego kserowania, drukowania i skanowania. W celu skorzystania z usługi należy:

  • złożyć wniosek o udzielenie wsparcia w Centrum Kształcenia i Spraw Studenckich (bud. J, pok. J108A/ I piętro),
  • z usługi można korzystać po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich PBŚ,
  • student/doktorat otrzymuje kartę użytkownika objętego wsparciem,
  • wniosek może być składany 2 razy w roku,
  • student/doktorant każdorazowo poświadcza własnoręcznym podpisem korzystanie ze wsparcia na formularzu ewidencji usługi u dyżurującego pracownika Czytelni Głównej BG PBŚ,
  • na czas korzystania z Punktu, należy pozostawić u pracownika Czytelni Głównej – kartę użytkownika objętego wsparciem.

UWAGA! Wniosek do pobrania w Centrum Kształcenia i Spraw Studenckich, bud. J, pok. J108A/ I piętro. 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Centrum Kształcenia i Spraw Studenckich PBŚ tel. 52 374-94-80, niepelnosprawni@pbs.edu.pl. Czytelnia Główna BG PBŚ tel. 52 340-80-28, bibczyt@pbs.edu.pl