PL

EN

Szkolenia

  • 17-18 listopada 2016 r. – szkolenie prowadzone przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” w ramach projektu „Świadoma Kadra” – wspólne przedsięwzięcie w ramach podpisanej umowy partnerskiej UTP, UKW oraz CM UMK na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych; w szkoleniu udział wzięło: 5 pracowników UKW, 4 pracowników CM UMK oraz 13 pracowników UTP, w tym: 1 specjalista ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych, 6 nauczycieli akademickich oraz 6 pracowników dziekanatów.
  • 2, 3, 4, 5 i 9 grudnia 2019 r. – szkolenia prowadzone przez firmę OPTIMA.
  • 2, 3, 9 grudnia 2019 r. – szkolenie nt.: Funkcjonowanie studenta z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – edukacja, świadomość i komunikacja. W szkoleniu wzięło udział 31 osób,
  • 3, 4, 5 grudnia 2019 r. – szkolenie nt.: Edukacja studenta z niepełnosprawnością - społeczne i techniczne uwarunkowania procesu kształcenia oraz zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. W szkoleniu wzięło udział 38 osób.

W szkoleniach uczestniczyli zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jaki i pracownicy administracji Uniwersytetu.