PL

EN

Międzynarodowa

Politechnika Bydgoska to uczelni międzynarodowa, na której studiuje każdego roku kilkuset studentów z zagranicy. Nasi studenci odbywają międzynarodowe staże i uczestniczą w badaniach. Poszerzają również swoje horyzonty realizując cześć studiów za granicą w uczelniach partnerskich. 
Uczelnia realizuje międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne w tym m. in. w ramach programu Erasmus + oraz Horyzontu 2020. Wszystkie te osiągnięcia sprawiają, że jesteśmy doceniani przez naukowców z całego świata, których gościmy w naszej uczelni.
 
Zadania Działu Współpracy Międzynarodowej

Analiza dokumentacji europejskiej, kryteriów uczestnictwa, pakietów informacyjnych programów międzynarodowych pod kątem możliwości udziału pracowników i studentów Uczelni w programach międzynarodowych. 
Gromadzenie informacji, prowadzenie doradztwa oraz konsultacji dla pracowników PBŚ w związku z realizacją projektów międzynarodowych. 
Koordynowanie realizacji projektów badawczych i edukacyjnych m.in.: Programów Ramowych Unii Europejskiej, EUREKA, COST, ERASMUS +. 
Obsługa międzynarodowych projektów finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundusze Norweskie. 
Koordynowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej wynikającej z umów międzyrządowych. 
Obsługa zagranicznych ofert stypendialnych dla pracowników i studentów Uczelni. 
Obsługa uczestników programu Erasmus+, w tym przeprowadzenie rekrutacji kandydatów, prowadzenie sprawozdawczości, statystyk, monitorowanie wydatków. 
Współpraca z regionem w zakresie współpracy międzynarodowej 
Kompleksowa obsługa spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów, przyjazdami gości zagranicznych, cudzoziemcami przebywającymi na Uczelni (pracownikami, stypendystami). 
Prowadzenia działalności Punktu Kontaktowego Programów Europejskich (doradztwa, konsultacji itp.).

Dział Współpracy Międzynarodowej
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel.: 52 374 92 97;  52 374 92 99
e-mail: cis@pbs.edu.pl